Zo werkt een Generalistische Basis GGZ – Eerstelijnspsycholoog

In de eerste twee gesprekken legt u uw probleem voor en wordt de zwaarte van de problematiek onderzocht. Tijdens deze gesprekken wordt duidelijk wat uw probleem is. Voor de behandeling van psychische problemen die passen binnen de DSM V – een classificatiesysteem van psychische stoornissen – kunt u voor therapeutische gesprekken verder. Wanneer het alleen over klachten gaat, dan wordt u terug verwezen naar uw huisarts.

Wanneer sprake is van een classificatie van DSM V – stoornis – wordt in samenspraak met u besproken wat de doelstelling van de therapeutische gesprekken zal zijn om inzicht te krijgen in uw problematiek.

Soms gebeurt het dat wordt aangegeven dat het beter is als u door een gespecialiseerde hulpverlener wordt geholpen, bijvoorbeeld iemand van een gespecialiseerde GGZ instelling of een psychiater. In overleg met u wordt de huisarts daarover geïnformeerd.

In de eerstelijns hulpverlening wordt praktisch, probleemgericht en in overleg met de huisarts of andere verwijzer gewerkt. Gemiddeld zijn zeven á acht gesprekken voldoende om op eigen kracht verder te kunnen. Een gesprek met een eerstelijnspsycholoog duurt ongeveer driekwart. Als onderdeel van de intakefase kan gebruik gemaakt worden van psychologische testen en een uitgebreide biografische vragenlijst. Tijdens de therapeutische gesprekken worden korte testjes afgenomen om te kunnen beoordelen hoe u in uw ontwikkeling staat.

Dossiers

Tijdens de gesprekken worden aantekeningen gemaakt of worden psychologische testen en de biografische vragenlijst opgeslagen. U heeft recht op inzage in het dossier. Deze gegevens dienen wettelijk 15 jaar bewaard te worden. Wanneer u gegevens vernietigd wilt hebben, kunt u mij dat schriftelijk verzoeken. U kunt er ook voor kiezen de gesprekken op te nemen. U kunt het gesprek thuis nogmaals beluisteren.