Werkwijze

Het uitgangspunt in mijn werk is “Ken u zelve”. Een uitspraak van Aristoteles. Hij vervolgde deze uitspraak met; “als u uzelf kent, zult Gij de wereld kennen en het gehele universum”.

In mijn eigen persoonlijke ontwikkeling heb ik geleerd dat onzekerheid te maken heeft met “het onzeker zijn” ten aanzien van omgevingsinvloeden. Wat wordt er van mij gevraagd – verwacht? Wat moet/kan ik doen? Dit is in vele situaties anders. Door uit te gaan van de eigen kennis, de eigen waarneming wordt een helderheid geschapen voor een eigen bestaan.

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan omdat we als mens in verschillende situaties verschillende rollen aannemen. In de verschillende situaties en omstandigheden zijn er verschillende mogelijkheden en daardoor ook verschillende oplossingen die telkens opnieuw (aan)geleerd kunnen worden. Ieder mens op zijn of haar eigen unieke wijze!

Door uit te gaan van de opvatting dat we als mens elke dag kunnen leren, kan elke dag inzicht ontwikkeld worden in de veranderende wereld. Hoe kunnen wij persoonlijk in verschillende situaties onszelf presenteren?
Bijvoorbeeld; als vrouw of man, moeder of vader, als werknemer of werkgever, als burger van de maatschappij?

Het enige wat wij als mens bezitten is, ons Zelf als een continue factor in een wereld die verandert. Dan is het ook logisch om uit te gaan van onze individuele talent en deze steeds verder te ontplooien in de ontwikkeling van baby naar kleuter, kind, puber of adolescent, jong volwassene, volwassene, en uiteindelijk senior.

Het werken met deze leeftijdsfasen noem ik ontwikkelingsgericht werken omdat elke ontwikkelingsfase zijn eigen kenmerken heeft. Om hier bij aan te sluiten maak ik gebruik van verschillende technieken.

De verschillende leeftijdsfasen ontwikkelen nieuwe inzichten. We worden telkens uitgedaagd in het veranderende perspectief een nieuw standpunt in te nemen. Soms lukt dat niet vanuit de bepalende omstandigheden of vanuit persoonlijke machteloosheid iets te kunnen veranderen in de situatie.

In mijn werk als eerstelijnspsycholoog wordt op een concrete en praktische manier gekeken naar welke oplossing  werkzaam is. Een paar gesprekken zijn vaak voldoende om u weer op weg te helpen. Denk niet te lang “ik moet er alleen uitkomen” of “het moet eerst erger worden”. Juist als u er vroeg bij bent, kan een eerstelijnspsycholoog goed helpen!

Dit betekent dat ik gebruik maak van technieken als;

  • Gestalt. Het speciale van Gestalt is het gebruikmaken van rollenspellen
  • Gedragstherapie
  • ademhaling en ontspanningstechnieken
  • meditatie en mindfulnesstraining
  • EMDR.

Hierbij is het dan niet vreemd huiswerk mee te krijgen om thuis te oefenen.