Vergoeding voor Basis-GGZ in 2022

Vanwege verschillende regels die de zorgverzekeraars opleggen aan psychologen, heb ik gekozen om geen contracten met de zorgverzekeraars aan te gaan. Door deze keuze kan ik nu samen met u bepalen wat de juiste insteek is voor de gesprekken; de therapie.

Een voordeel van deze keuze is dat niet de zorgverzekeraar, maar uw wensen centraal staan.

Per gesprek betaalt u € 90,00 per pin, contant of tikkie na afloop van het gesprek. Wanneer u per gesprek betaalt zijn de kosten verdeeld over de therapie.

De kosten worden vergoed uit de basisverzekering.

De nota die u van mij na afloop van het gesprek krijgt, stuurt u op naar uw zorgverzekeraar, waarna u het geld terugkrijgt vanuit de basisverzekering. U krijgt bij de meeste verzekeringen van de € 90,00, 80% vergoed.

Ik raad u aan om, voordat uw behandeling van start gaat, bij uw zorgverzekeraar na te vragen wat de voorwaarden zijn om bij een niet gecontracteerde GGZ-psycholoog in therapie te gaan. Dit om verrassingen te voorkomen.  

Verwijsbrief

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekering, heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts, of daartoe bevoegde arts. Deze verwijsbrief moet gericht verwijzen naar Generalistische Basis-GGZ. U kunt vragen of uw huisarts deze naar mij op wil sturen via Zorgdomein.

 Verplicht eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorg die hij/zij krijgt. In 2022 is het verplicht eigen risico € 385,00. Dat betekent dat de eerste € 385,00 voor uw eigen bijdrage is. Dit wordt verrekend met de Zorgverzekeraar wanneer u de nota heeft ingestuurd bij de zorgverzekeraar.

No-show – het niet nakomen van een afspraak

Wilt u een afspraak afzeggen, dan moet u dit minimaal 24 uur van tevoren doen. Als ik niet direct bereikbaar ben dan kunt u de voicemail (06-52356087) inspreken of per e-mail (hesselrolsma@gmail.com) aan mij doorgeven.

Wanneer u  een afspraak vergeet, dan ben ik genoodzaakt deze tijd in rekening te brengen. Dit bedrag is zoals u hebt gelezen € 95,00. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering. Overmacht of ziekte is daarop een uitzondering.