Vergoeding voor Basis-GGZ in 2019

Vanwege verschillende regels die de zorgverzekeraars opleggen aan psychologen, heb ik gekozen om geen contracten met de zorgverzekeraars aan te gaan. Door deze keuze kan ik nu samen met u bepalen wat de juiste insteek is voor de gesprekken; de therapie.

Een voordeel van deze keuze is dat niet de zorgverzekeraar, maar uw wensen en de richtlijnen van de beroepsvereniging centraal staan.

Per gesprek betaalt u € 90,00 contant of per pin na afloop van het gesprek. Wanneer u per gesprek betaalt zijn de kosten verdeeld over de therapie.

De kosten worden vergoed uit de basisverzekering.

De nota die u van mij na afloop van de therapie krijgt, stuurt u op naar uw zorgverzekeraar, waarna u het geld terugkrijgt vanuit de basisverzekering. Er kan geen tussentijdse nota worden opgemaakt.

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van psychologische testen betaalt u daar persoonlijk € 15,00 voor.

Ook vraag ik u via een automatische machtiging mij toestemming te geven een niet nagekomen afspraak te innen via uw bank- of girorekening.

Ik raad u aan om, voordat uw behandeling van start gaat, bij uw zorgverzekeraar na te vragen wat de voorwaarden zijn om bij een niet gecontracteerde GGZ-psycholoog in therapie te gaan. Dit om verrassingen te voorkomen.  

Hoe werkt de Basis-GGZ

Binnen de Basis-GGZ wordt gewerkt met zorgproducten. Dit heeft te maken met de zwaarte van de problematiek.

Voor de generalistische basis-ggz zijn de volgende vier integrale prestaties van toepassing:

  1. generalistische basis-ggz Kort (BK) 5 gesprekken
  2. generalistische basis-ggz Middel (BM) 8 gesprekken
  3. generalistische basis-ggz Intensief (BI) 12 gesprekken
  4. generalistische basis-ggz Chronisch (BC) voortdurend

Afhankelijk van de zorgvraag – zorgzwaarte – wordt u binnen één van deze producten geplaatst. Ik wil u er graag op wijzen dat zowel de directe tijd (persoonlijke contacten) als de indirecte tijd (bv. overleg, rapportage en administratie) valt binnen deze producten.

Verwijsbrief

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekering, heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts, of daartoe bevoegde arts. Deze verwijsbrief moet gericht verwijzen naar Generalistische Basis-GGZ.

 Verplicht eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorg die hij/zij krijgt. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,00. Dat betekent dat de eerste € 385,00 voor uw eigen bijdrage is. Dit wordt verrekend met de Zorgverzekeraar na afloop wanneer u de nota heeft ingestuurd naar de zorgverzekeraar.

No-show – het niet nakomen van een afspraak

Wilt u een afspraak afzeggen, dan moet u dit minimaal 48 uur van tevoren doen. Als ik niet direct bereikbaar ben dan kunt u de voicemail (06-52356087) inspreken of per e-mail (hesselrolsma@gmail.com) aan mij doorgeven.

Wanneer u  een afspraak vergeet, dan ben ik genoodzaakt deze tijd in rekening te brengen. Dit bedrag is zoals u hebt gelezen € 90,00. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering. Overmacht of ziekte is daarop een uitzondering.