Profiel: Drs. H.S.J. Rolsma

Mijn naam is Hessel Rolsma (1951) en werk al ruim 30 jaar als eerstelijnspsycholoog.

Na mijn universitaire studie heb ik de twee jarige postdoctorale opleiding van Eerstelijnspsychologie – LVE gevolgd. Daarna volgde de route van Gezondheidszorgpsychologie – BIG.

Om meer inhoud in mijn werk te krijgen heb ik in 1995 de tweeënhalfjarige Antroposofische gespreks- en psychotherapie opleiding gevolgd waarna ik twee jaar intervisie – supervisie heb gehad.  In mijn werk ben ik gericht op de ontwikkeling van de mens in de zin van “Ken U zelve”. Deze tekst stond in het oude Griekenland boven de tempel in Delphi.

“Hoe zou ik kunnen weten dat ik niet volmaakt ben, indien ik innerlijk niet het besef had van een volmaakt wezen, door de vergelijking waarmee de gebreken van mijn aard kan kennen.” René Decartes (1596 – 1650)

In mijn werk als eerstelijnspsycholoog is het van belang uit te gaan van de situatie in het hier en nu, want dat is het leven met zijn herinneringen en zijn verwachtingen.

Een vraag die ik dan ook regelmatig stel aan het begin van het gesprek is “Waar gaan we het vandaag over hebben?” Afhankelijk van het gesprek dat zich dan ontwikkelt worden verschillende technieken (zie werkwijze) ingezet om het onbehagen te klaren.

Ethiek

Mijn intentie is: uit te gaan van u als persoon. In de praktijk betekent dit, dat ik ten dienste sta van uw ontwikkeling. Het is erg belangrijk dat u zorgt dat u krijgt wat u ten goede is. Als personen komen we van verschillende kanten, spreken we mogelijk verschillende talen, hanteren we andere woorden en gebruiken.

Om deze reden is het belangrijk altijd duidelijk te zijn in wat er in de gesprekken gebeurd. Helder te zijn in de communicatie. Dus, wees helder; zeg wanneer u niet begrijpt wat er gezegd wordt, of er anderszins onduidelijkheid bestaat. Het is immers uw leven en welzijn!

U merkt dat u als individu centraal staat. Door een open houding en een open communicatie kunnen we beiden ja of nee zeggen in het proces van genezing.