Vervolgtraining ‘Mindfulness’

Na een aantal jaren de Mindfulnesstraining gegeven te hebben is bij verschillende deelnemers de behoefte ontstaan om het geleerde levendig te houden en ervaringen uit te wisselen.

Om aan deze vraag te voldoen hebben wij besloten om vanaf september 2011 vervolgtrainingen aan te bieden. Diegene die een Mindfulnesstraining hebben gevolgd kunnen daar aan meedoen. Tijdens deze bijeenkomsten zullen herhalingen van de training aan de orde komen, afgewisseld met nieuwe oefeningen. De persoonlijke uitwisseling van de ervaringen zal onderdeel zijn van deze avonden. Juist het leren van elkaar is het grote voordeel van de groep.

De data voor de komende periode zijn:

woensdag 15 maart 2017
woensdag 12 april   2017
woensdag 24 mei    2017
woensdag 21 juni    2017                                                                           woensdag 19 juli     2017

De avonden zijn in in de praktijkruimte in Espel. De avonden beginnen om 19.30 tot 21.00 uur. Het is niet verplicht je van te voren op te geven. Het is een open avond. De kosten voor deze avond zijn €15,00 per persoon, contant aan het begin van de avond te voldoen.

Tot op de avond, Hessel.