Tarieven

Uw zorgverzekeraar vergoedt niet meer per gesprek maar per behandelingstraject, een zogenaamd “Zorgzwaarteproduct”. Voor elk zorgzwaarteprocuct (uw gehele behandeling inclusief telefonische contacten, e-mail, administratie, verslaglegging en dergelijke) gelden verschillende tarieven. De hier onderstaande tarieven gelden als tariefbeschikking TB/CU-5069 van de NZA (Nederlandse zorg autoriteiten). Per zorgverzekeraar kan het tarief verschillen maar echter nooit meer dan de hieronder genoemde prijzen.

Zorgzwaarteproduct Maximale duur Maximum tarief volgens NZa. Aantal gesprekken
kort 294 minuten € 457,43 5 gesprekken
Middel 495 minuten € 779,40 8 gesprekken
Intensief 750 minuten € 1222,15 12 gesprekken
Chronisch 750 minuten € 1127,95 12 gesprekken
Tansitieprestatie* 120 minuten € 186,71 2 gesprekken

*De Tansitieprestatie:
De eerste fase van het intakegesprek, om te kunnen beoordelen of er sprake  is van een klacht of stoornis volgens de DSM IV.
Bij een klacht kunnen we u niet behandelen via de vergoeding van de zorgverzekeraar. Wel via uw eigen bijdrage.

Tijdens de intake wordt een inschatting gemaakt welke zorgzwaarteproduct voor u passend is. Het eigen risico van € 385,00 gebruikt u eerst. U betaalt geen eigen bijdrage meer.

Voor de behandeling van psychische klachten die niet binnen de DSM IV vallen kunt u bij ons terecht. De kosten daarvan komen voor eigen rekening. Wij hanteren een tarief van € 90,00 per consult van 45 minuten.

Mogelijk is het voordeliger de betaling voor behandeling van psychische stoornissen die binnen de DSM IV vallen zelf te betalen. Bijvoorbeeld bij een hoog eigen risico.

Wanneer psychologische testen worden gebruikt, wordt daarvoor een bedrag van €15,00 persoonlijk in rekening gebracht. Doordat de praktijk gecontracteerd is bij de meeste verzekeraars loopt de uitbetaling via uw zorgverzekeraar. De eigen bijdrage wordt rechtstreeks, of via de verzekeraar op u verhaald.

De eigen bijdrage wordt binnen de praktijk aan het begin van een nieuwe maand via een automatische machtiging bij u geïnd.